Dionýsios II.

, syrákúský tyran od 367 př. n. l., syn Dionýsia I. Stýkal se s Platónem; ten chtěl s jeho pomocí uskutečnit své politické ideály. Po lidovém povstání odešel do vyhnanství.

Související hesla