Diplomat

, státní uředník pověřený zastupováním svého státu v mezinárodních stycích (viz též diplomacie). Přeneseně člověk prozíravý, ten, kdo umí jednat s lidmi.

Ottův slovník naučný: Diplomat

Diplomat v obyčejném životě, člověk, jehož způsob jednání, pokud týče se volení prostředků směřujících k dosažení cíle nějakého, upomíná na umění diplomatů. Charakteristickou známkou jsou jemná taktika v získávání lidí, odhodlanost s vytrvalostí, poddajnost s nepoddajností a j., vše v pravý čas a na pravém místě.

Diplomat viz Diplomacie.

Související hesla