Díra

, fyzika prázdné místo v krystalové mřížce po uvolnění elektronu; chybějící elektron ve vrchní části valenčního pásu (viz též pásová teorie pevných látek) pevné látky. Vzniká přeskokem elektronu z valenčního pásu do vodivostního. Díra je kvazičástice s kladným elementárním nábojem. V elektrickém poli se může díra v krystalu přemísťovat prostřednictvím přeskoků elektronů mezi sousedními vazbami.

Související hesla