Disipace energie


1. nevratná přeměna energie v jiný druh energie;
2. geofyzika postupné zanikání seismických vln při zemětřesení; vlny postupně zanikají v Zemi, která není dokonale pružná. Mírou disipace energie je faktor kvality, definovaný podílem přeměněné energie Ep k celkové energii E za jednu periodu kmitu;
3. technická fyzika částečná, obvykle nechtěná přeměna určité formy energie na teplo; provází každou reálnou energetickou transformaci. Viz též anergie.

Související hesla