Disko

, ostrov v Baffinově moři u západního pobřeží Grónska, částečně zaledněný; 8 300 km2. Centrem město Qeqertarsuaq (Godhavn); letiště.

Ottův slovník naučný: Disko

Disko, ostrov v Sev. Ledovém moři při záp. pobřeží gronském mezi 69° 10' až 70° 20' s. š. a 55° 40' až 56° 30' z. d., oddělen jest na severu zálivem Vajgatským od poloostrova Nugsuaku, na východě a jihu obklopen zálivem Diskojským, na západě zálivem Baffinovým a zaujímá 7786 km2. Západní pobřeží jest značné rozerváno zejména fjordy Severním, Melemským a Diskojským, vnitrozemí pak jest hornatina dosahující až 1724 m výše a pokrytá množstvím ledovců zvláště na severu, severovýchodě a jihovýchodě. Hojnost kamenného uhlí a množství mrožů i tuleňů, jež každoročně v tato místa vábí značný počet lovců, řadí Disko a okolí jeho k nejdůležitějším končinám Gronska. Hl. místem ostrova jest Godhavn na jižním pobřeží se znamenitým přístavem, jejž tvoří žulový hřbet do moře vybíhající. Velmi zajímavy jsou Disko a okolí jeho též geologicky; četné zkameněliny z doby křídové a třetihorní dokazují, že Gronsko v dobách těch mělo podnebí teplé s bujnou vegetací. O prozkum a ocenění těchto geolog. nálezů získali si zásluhy Giesecke, Steenstrup a Heer. – Diskojský záliv jest částí velkého zálivu Baffinova, rozkládá se mezi ostrovem Diskem na severu, Gronskem na východě a ostr. Sarkardlekem a vysílá do Gronska několik menších fjordů. Na březích jeho leží osady v Gronsku Ritenbenk, Jakobshavn, Christianshaab, na Disku Godhavn, na Sarkardleku Egesminde.