Diskuse

, rozprava, rozhovor, výměna názorů, rokování. Viz též dialog.

Ottův slovník naučný: Diskuse

Diskusse (lat. discussio), uvažování a rokováni o něčem s různých stanovisek nebo stran, společné vyšetřování odchylných mínění o téže věci, tedy tolik co debattování, neb i vědecká hádka, po případě jen písemně vedená; diskussivní, rozebírací, s různých hledisek uvažující; diskutovati, s někým své myšlénky o témž předmětě vyměňovati a jejich oprávněnost vyšetřovati, důvody »prœ a »contræ uváděti a zkoumati; rokovati, debattovati. PD.

Související hesla