Dispečink

, ústřední operativní řízení složitějšího chodu výroby, energetiky, dopravy pomocí telemechanických, telekomunikačních a dalších zařízení.

Související hesla