Distichon

, dvojverší – strofa složená ze dvou veršů; v antické poezii měl každý verš distichonu jiné metrum (viz též elegické distichon).

Související hesla