Dlouhý parlament

, název pro anglický parlament svolaný Karlem I. v listopadu 1640 (panovník potřeboval souhlas parlamentu s vypsáním nových daní). Měl nahradit rozpuštěný tzv. krátký parlament, stal se však centrem opozice proti královskému absolutismu. V roce 1653 rozehnán O. Cromwellem; po vyhnání presbyteriánů armádou 1648 nazýván též kusý parlament.

Ottův slovník naučný: Dlouhý parlament

Dlouhý parlament nazývá se v Anglii parlament od 3. list. 1640 do 16. bř. 1660. Cromwell vypudil z něho své protivníky (rump-parliament) a 20. dub. 1653 jej rozpustil; ale parlament sešel se opět 7. kv. 1659 a zasedal až do svého rozpuštění.

Související hesla