Doba ledová

, glaciál – studené období pleistocénu. Viz též čtvrtohory.

Související hesla