Doba meziledová

, interglaciál – teplé období pleistocénu. Viz též čtvrtohory.

Související hesla