Dobiáš Václav

, český skladatel a pedagog; profesor na Akademii múzických umění. Oficiálně oslavovaný představitel socialistického realismu, v letech 1953 – 63 předseda Svazu československých skladatelů. Z díla: orchestrální skladby (dvě symfonie, Sonáta pro klavír, dechové kvinteto, tympány a smyčcový orchestr), kantáty (Buduj vlast, posílíš mír), komorní tvorba (čtyři smyčcové kvartety, nonet O rodné zemi), klavírní skladby (Tři poetické polky), písňové cykly, sbory, masové písně (Budujeme, Polka míru), scénická a jiná hudba.

Související hesla