Dojem

, pocitové zhodnocení podnětů. Svým psychickým laděním a prožitkovostí je rozdílné od smyslového vnímání i od racionálně pojmového vědění.

Související hesla