Doktrína


1. soustava zásad, vědeckých pouček v určitém oboru, teoretické učení; 2. v mezinárodní politice zásada (politická, ekonomická) pro praktickou činnost mezi státy.

Ottův slovník naučný: Doktrína

Doktrina (z lat.), nauka.

Související hesla