Dolce stil nuovo

, sladký nový styl – italský básnický směr 13. – 14. stol., spojující typ provensálské a sicilské trubadúrské lyriky s platónským intelektuálně mystickým pojetím lásky.

Související hesla