Doležal František

, český malíř, grafik, výtvarný teoretik, kritik a publicista. Jeho tvorba představuje osobitý vklad do české imaginativní malby 2. poloviny 20. století.