Dolní Lužice

, kraj v Německu mezi Labem a Bobrou, součást Lužice. Název od západoslovanského kmene Lužičanů. V roce 932 dobyl král Jindřich I. Liubusuu, hlavní opevněné hradiště Lužičanů. Za Konráda II. získali Dolní Lužici v roce 1136 Wettiňané, kteří ji 1303 prodali braniborským markrabatům. 1368 koupil území Karel IV. a připojil k Čechám jako korunní zemi. V letech 1620 – 1815 vládli v Dolní Lužici saští kurfiřti; vídeňský kongres přiřkl Dolní Lužici 1815 Prusku. 1952 – 90 součást kraje Cottbus; od roku 1990 v Braniborsku.

Související hesla