Dolní Věstonice

, obec v okrese Břeclav na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy; 340 obyvatel (1998). Světoznámá archeologická naleziště: pozůstatky tábořišť a hrobů (mimo jiné kosterní nálezy Homo sapiens) na úpatí Pavlovských vrchů z mladšího paleolitu (pavlovien, zhruba před 25 000 lety). Objeveny zbytky okrouhlých chat, skládky mamutích kostí, množství plastik vyřezaných z mamutoviny nebo vymodelovaných z hlíny (první keramika; mimo jiné též Věstonická venuše), hlavičky lovených zvířat a jiné ozdoby. Největší kostrové slovanské pohřebiště (přes 1 000 hrobů) převážně z 9. stol. v poloze Na pískách. Z dalších míst zkoumána staroslovanská pohřebiště a kostel z 11. století.

Související hesla