Dominantní postavení

, nadřazené postavení, nadřazenost;
1. biologie viz dominance;
2. hospodářství postavení podnikatele, který není na trhu vystaven pravé soutěži; získává je ten, kdo na trhu, jehož zásobování se pravidelně zúčastňuje, zajišťuje nejméně 30 % dodávek shodného nebo porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží. Získání dominantního postavení je podnikatel povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu. Nesmí dominantní postavení zneužívat na újmu jiných podnikatelů nebo spotřebitelů, ani na úkor veřejného zájmu.

Související hesla