Dominát

, označení pozdní fáze římského císařství, kdy se císařská moc změnila v absolutní monarchii. Císař již nebyl jako v principátu první občan, nýbrž pán (dominus) nad poddanými. Zakladatel dominátu byl Diocletianus v roce 284.

Související hesla