Dominus

, panovník, hospodář, vlastník.

Ottův slovník naučný: Dominus

Dominus (lat.), pán, ve starém Římě čestný titul pána domu (dominus maior) a nejstaršího syna (dominus minor), od cís. Caliguly i titul císařův; bylo i titulem vyšších bohů. V křesťanství užívalo se slova dominus do III. stol. o mučennících a světcích, dále o biskupech; ve tvarech domnus o opatech řádu benediktinského a později přeneseno i na konventuály, již zváni pak don, dom.

Související hesla