Don

, řeka v evropské části Ruska; délka 1 870 km, průměrný průtok 935 m3/s. Pramení ve Středoruské vrchovině. Převážně nížinná stepní řeka s meandrujícím korytem a širokou údolní nivou. Deltou ústí do Azovského moře. Splavný, s Volhou spojen průplavem (viz též Volžsko-donský průplav). Přístav Rostov na Donu.

Ottův slovník naučný: Don

Don, starověký Tanais, řeka ruská vlévající se do Azovského moře. Počíná se na hranici új. jepifanského a venevského z jezírka Ivanského v gub. tulské. Hlavní směr jeho jest jižní, ale tvoře veliký oblouk k východu přibližuje se k Volze u Caricyna, odkud zahýbá k jihozápadu. Průměrný spád 0,6 m na 1 km. Horní tok sahá až do ústí Voroněže, střední ke stanici kačalinské a dolní odtud až k ústí. Splavným Don počíná býti od ústí řeky Sosny. Šířka v horní části 40 – 80 m při hloubce 1 m, ve střední 300 – 400 m, hloubka však 6,5 m, v dolní 200 – 720 m za hloubky 2 – 23 m. V gub. tulské proráží řeka nejvíce útvar devonský a křídový: týž táhne se i do středního toku, níže však zaměňován svrchním třetihorním (pliocén); vápencové skály na pravém břehu dosahují výše až 70 – 100 m nad hladinou řeky. Před ústím rozděluje se Don na čtyři ramena, Mrtvý Donec, Mokrou Kolonču, Starou Kutermu a vlastní D., jenž jest ze všech nejjižnější. Každý z těchto opět se tříští v menší ramena, tak že všech se počítá 30, ale toliko 3 jsou splavna. Přítoky jeho jsou pravé: Vjazovuja, Sosna, Rě, Čir, S. Donec; levé: Repnica, Voroněž, Děvica, Choper, Medvědica, Ilovlja, Myšakova, Cal, Manyč. Nejnižší vodu mívá Don v srpnu a tu se téměř všecko spojení přerušuje. Tento stav zaviněn hlavně nedostatkem lesů nejen při dolním než i při horním toku. Paroplavba provozuje se proti proudu až ku Kalači, odkud jest spojení s Caricynem. Často škodlivě na plavbu působí sev.-vých. vítr, který shání vlny do moře. Rybářství již v XVI. stol. provozovali jako výsadu kozáci; v zimě pod ledem se loví nejvíce kapr, candát i jesetrovité druhy a odvážejí se zamrzlé do vnitřních gubernií. Na jaře loví se losos, kapr a běla vyza, jeseter, čechoňa (Cyprinus cultratus). Nánosem Donu přibývá země v moři Azovském 5 m ročně. Délka řeky obnáší 1855 km, poříčí 430.259 km2, při ústí u Rostova přináší vody 245 – 900 m3, za povodně však až 10.465 m3.

Související hesla