Donatello vl. jm. Donato di Nicolo di Betto di Bardi

, italský sochař; jeden z představitelů rané italské renesance. Pracoval pro florentský dóm, kostel Or San Michele (série monumentálních mramorových plastik), spolupracoval s F. Brunelleschim. Autor plastik v mramoru, bronzu i dřevořezeb. Syntézou antikizujících prvků a tradice krásného slohu vytvořil osobitý styl renesančního sochařství. Hlavní díla: cyklus proroků florentské kampanily dómu, zpěvácké tribuny dómu, David, hlavní oltář San Antonio v Padově, jezdecká socha Gattamelaty v Padově, Máří Magdaléna v baptisteriu ve Florencii.

Ottův slovník naučný: Donatello vl. jm. Donato di Nicolo di Betto di Bardi

Donatello, vlastně Donato di Niccolo di Betto Bardi, sochař ital. (* ok. r. 1386 ve Florencii – † 1466 t.). Zprvu obíral se uměním zlatnickým, potom šel s Brunelleskem do Říma, kde studoval antické vzory. Také litím bronzových soch se zaměstnával jsa v tom podporován od Michelozza, který r. 1425 vstoupil do jeho dílny. V létech 1444 – 53 žil v Padově, pak střídavě ve Florencii a Sieně. První práce Donatellovy byly mramorové sochy sv. Petra a Marka v kostele sv. Michala ve Florencii (1411 – 16), pak následovaly sv. David (Museo nazionale) a Navštívení P. Marie v St. Croce. Veškeren jeho realismus objevil se ponejprv na soše zvané Zuccone (plešivec), představující starce na zvonici Giottově ve Florencii. I při ostatních sochách na téže zvonici vyniká smělé a effektní propracování, určitá charakteristika a ušlechtilost linií. Po svém návratu z Říma pracoval na zakázku Cosmy a Lorenza di Medici mramorový náhrobek Giovanniho di Medici. Z bronzových prací Donatellových dlužno uvésti: David v Nár. museu ve Florencii; Judita v Loggii dei Lanzi tamže; reliefy na hl. oltáři v Padově, sochu Erasma di Narni tamže, reliefy ve chrámě sv. Vavřince ve Florencii; z prací mramorových pak ještě: sochu sv. Jiří ve chrámu sv. Michala ve Florencii. Mimo to práce jeho nalézají se v Modeně, Ferraře, Mantově a j. v Italii. S úspěchem prováděl Donatello také opravy soch antických. Studoval pilně vzory klassické, ale nespokojil se s pouhým jich napodobením, nýbrž vytkl sobě cílem ještě také studium přírody, kterou dovedl případně pojiti s antikou. Ve pracích jeho tudíž ruku v ruce kráčí život se slohovou a přesnou úpravou, a tak Donatello stal se zakladatelem nového směru, v němž později Michelangelo ho následoval. Donatello byl mistrem zejména v podání volných soch; skupiny jeho, ať již sochy nebo relief, vynikají dramatickou živostí. Mezi četnými jeho žáky byli mimo jiné Desiderio da Settignano, Benedetto da Majano, Nannie d'Antonio a jeho bratr Simone. Obr. představuje mramorové poprsí sv. Cecilie (majetek lorda Elcha v Londýně), práci podivuhodné jemnosti, ušlechtilého výrazu a neodolatelného půvabu.

Související hesla