Donor


1. fyzika porucha (příměs, cizí atom) krystalové mřížky polovodiče, která uvolňuje elektron do vodivostního pásu; vzniká polovodič typu N, s převládající elektronovou vodivostí. Pro základní polovodič z germania a křemíku se používají jako donory např. arzén nebo antimon;
2. chemie částice, která poskytla druhé částici (akceptoru, příjemci) elektron (při redoxních reakcích), elektronový pár (při vzniku koordinační vazby) nebo proton (při protolytických reakcích).

Související hesla