Dopravní dostupnost

, možnost dosáhnout určitého místa na povrchu Země s pomocí dopravních prostředků. Ovlivněna zejm. vzdáleností místa, rychlostí a četností spojení, kvalitou dopravních linek, spolehlivostí, cenovými relacemi.