Dorozumívátko

, technický prostředek k dorozumívání.