Dospívání

, adolescence – vývojové období mezi dětstvím a dospělostí. Začíná prepubertou (u dívek 10. – 12. rok, u chlapců 11. – 13. rok), vrcholí pubertou, tělesným dospěním (první menstruace, výron semene). Adolescence završuje celý proces dospívání v oblasti psychologické a sociálního zrání (role muže, ženy aj.), mnohdy až po 20. roce. Zralost sexuální a dospělost kalendářní a právní neznamená zralost psychickou.

Související hesla