Drama


1. literatura jeden ze základních druhů literatury (vedle epiky a lyriky). Zařazuje se jak do slovesného umění, s nímž má společný jazyk jako základní vyjadřovací materiál, tak do oboru divadelního umění. Prostřednictvím dialogu autor dramatu zobrazuje vzájemné jednání dramatických osob, kterým se vytvářejí základní dramatické situace a děj. Organizace dialogu je prostředkem výstavby dramatu, podle zásad rozvoje děje, konfliktů a charakterů. Od svých počátků v antickém Řecku prošlo drama značným vývojem;
2. divadlo od 19. stol. se v užším smyslu termín drama užívá jako označení hry vážného obsahu, kterou však nelze zařadit pod pojem tragédie;
3. metaforické označení pro konfliktní událost s prudkým dějovým spádem a osudovými důsledky pro zúčastněné.

Související hesla