Draper John William

, americký vědec, historik a filozof. Autor děl z fyziologie, fyziky a chemie a zejm. historicko filozofického díla History of the Intellectual Development of Europe (Historie rozumového vývoje Evropy) a History of the Conflict between religion and Science (Historie konfliktu mezi náboženstvím a vědou).

Ottův slovník naučný: Draper John William

Draper [drèpr]John William, angl. přírodozpytec, historik a filosof (* 1811 v St. Helensu u Liverpoolu – † 1882 v Hastingsu u Nového Yorku). Již v prvním dětství odstěhoval se s rodiči do Ameriky; vyšší studie konal v Londýně, pak v Americe na universitě Pennsylvanské, kdež roku 1836 dosáhl doktorátu; krátce na to stal se prof. lučby, fysiky a fysiologie na Hampden-Sydneyské kolleji ve Virginii a r. 1839 jmenován prof. fysiologie na univ. v Novém Yorku. Byl zde jedním ze zakladatelů kolleje lékařské (Medical College), jež nabyla později slavného jména. R. 1868 vzdal se professury. Na poli přírodovědeckém proslavil se badáním o chemickém působení světla, o sálání tepla, o spektrální analysí, o fosforescenci, avšak i v jiných oborech fysiky byl činným; spis jeho Memoirs on the chemical action of light (1843) byl do mnohých jazyků přeložen. Draper první obdržel obraz lidského obličeje chemickým působením světla r. 1839, r. 1840 fotografoval měsíc; vydal o tom On the process of Daguerrotype and its application to taking portraits from the life. Z pojednání jeho, která vyšla ponejvíce v Sillimans Journ. a ve Philosoph. Mag., uvádíme: Researches in actino-chemistry, On the distribution of the chemical force in the spectrum, On the distr. of heat in the spectrum, On the distr. of intensity of light in the prismatic and diffraction spectrum (Phil Mag., 1879); On a new form of spectroscope, On the phosphorograph. R. 1878 vydal ve Scientific Memoirs Experimental Contributions to a knowledge of radiant energy. Draper vynikl též jako fysiolog spisem Human physiology, statical and dynamical (1858); jiné jeho přírodovědecké spisy jsou: Forces which produce the organisation of plants (1844); Text-book on chemistry (1846); Text-book on Natural philosophy (1847). Nejvíce se proslavil svými kulturně-historickými a filosofickými spisy: Intellectual developement of Europe (1864, 2. sv.); History of the American Civil War (1869, 3 sv.); Thoughts on the future civil policy of America (1865); Conflict between religion and science (1875), které několikráte vydány a do různých jazyků přeloženy byly. Ukázky z děl Draperových podali v českých listech a o sobě P. Sobotka (Tažme se přírody prakticky, »Světozor«, 1880) a J. Váňa (Vzdělanost Arabů ve Španělích, »Ruch«, 1882: Budoucnost Evropy, »Světozor«, 1882, a »Světem«; Topografie a národopis Evropy, »Nár. Listy«. 1886; Vzdělanost v Mexiku a Peru, »Světem«). Dále vyšly jeho »Dějiny konfliktů mezi náboženstvím a vědoų překl. S. Mokrého (»Vzdělav. bibl.« 1892).