Drayton Michael

, anglický básník. Sbírka sonetů Idea's Mirror (Zrcadlo ideje) psána v petrarkovském duchu, eklogy ovlivněny E. Spenserem. Autor poezie s historickými náměty (Piers Gaveston) a skladby Poly-Olbion, oslavující krásu a slávu Anglie.

Ottův slovník naučný: Drayton Michael

Drayton [drétn] Michael, básník angl. (* 1563 ve hrabství warwickém – † 1631 v Londýně). O jeho životě není téměř nic známo. Zdá se, že nějaký čas sloužil u vojska. Literární činnost zahájil náboženskými verši The Harmony of the Church (1591), za nimiž následovala pastýřská báseň The Shepherďs Garland (1593). V dalších básních The Baron's Wars (1596), Heroical Epistles (1598), The Battaile of Agincourt (1627) a j. opěvuje dějiny Anglie, v básni pak nejobsáhlejší Polyolbion (1613–22) líčí ve 30.000 alexandrinech scenerii a národní obyčeje Anglie. Drayton obdržel laureát r. 1626; pochován byl ve Westminsteru. Verš jeho vyniká silou výrazu a lehkostí dikce. Spisy jeho vydal nejnověji Richard Hooper (Londýn, 1876, 3 sv., básně Collier (t., 1856)