Driesch Hans Adolf Eduard

, německý biolog a filozof přírody; zakladatel neovitalismu. Vystupoval proti darwinismu, chápajícímu vývoj jako stejnoměrný, automatický přírůstek změn. V experimentálních embryologických pracích na ježovkách ukázal regulační schopnost časného embrya, ze kterého může po rozpůlení vzniknout celý jedinec. Tuto schopnost přisuzoval nehmotné síle, entelechii, která vede k autonomii všeho živého; striktně odlišoval živou a neživou přírodu. K životu patří princip celostnosti vnitřního řádu; podobné rysy spatřoval i ve vývoji lidstva a v morálce; filozofii chápal jako racionální postihování vnitřního řádu světového dění. Přesto vitální síla (duch života) zůstává podle Driesche nepostižitelná; koncem života se přikláněl ke spiritismu. Politický odpůrce fašismu.

Související hesla