Drop

, Otis – rod pozemních ptáků z řádu krátkokřídlých (Gruiformes, synonymum Ralliformes) zahrnující větší a velké druhy, obývající stepi Austrálie, Afriky a Eurasie. V ČR vzácně hnízdí na jižní Moravě drop velký (Otis tarda), největší pták (18 kg) na českém území.

Ottův slovník naučný: Drop

Dropi (Otididae, Alectoridae), tvoří čeleď statných bahňáků, vyznačujících se nedostatkem zadního prstu, tak že nohy jejich mají jen tři prsty ku předu obrácené. Zobák jest jako u kurovitých u kořene silný a tvrdý, na konci zakřivený, nozdry lysé. V křídlech prostřední délky jest třetí letka nejdelší, krátký zaokrouhlený ocas složen z 20 per; prsty a drápy jsou krátké, nárt dlouhý a silný. Dropi jsou plaší, chytří, obratní ptáci. jen těžce létají a žijí pospolitě v suchých, holých rovinách starého světa buď přeletavě nebo stále; živí se zelenými listy, zrním, hmyzem a červy. Samice snáší 2 – 6 vajec do mělkých jamek na zemi vylíhlá mláďata vodí, ale nekrmí jichDrop veliký (Otis tarda) jest na svrchní straně barvy okrové do hněda s četnými tmavými skvrnami a pruhy hlava a krk jsou popelavé, černohnědé letky mají bílé ostny, křídlo nahoře bílé, břicho bělavé; ocas na konci opatřen bílou, černým pruhem lemovanou o rubou; nohy šedé. Samec má pod koutky zobáku po každé straně vousy z dlouhých, bílých, roztřepených pírek, tím delších, čím pták jest starší; samice nemá téměř žádných vousů a bývá menší. Délka 1 m, délka křídel 70 cm, váha 15 – 16 kg. V malých hejnech vyskytují se Dropi v jižní a střední Evropě; zvláště v jižních Uhrách, Rumunsku a Rusku. Škodí osení; střílejí se, počítáni jsouce k vysoké zvěři. Velmi obtížně jen mláďata krotnou a zvykají zajetí. Maso není valné. – Drop malý (Otis tetrax) nemá vousů; nohy žlutavé, hlava a šíje vzadu zdobena jest chocholkou z delších a uzounkých pírek. Délka 50 cm. Domovem jsa v jižní a východní Evropě, zaletuje po různu do Němec i k nám. Ozdobný tento pták živí se hlavně hmyzem; pro užitek, jaký poskytuje, snažily se spolky pro ochranu ptactva, avšak marně, uchrániti jej v Durynsku a Slezsku, kamž častěji zalétá a kde se i hnízdí. Bše.

Související hesla