Druhá republika

, ustálené označení státního útvaru a politického systému na území okleštěné ČSR od začátku října 1938 do 15. 3. 1939. Od první republiky se lišila zmenšeným územím a charakterem státu. 5. 10. 1938 abdikoval prezident E. Beneš, 30. 11. prezidentem zvolen E. Hácha. Dosavadní politické strany rozpuštěny a povolena pouze Strana národní jednoty (vládní) a Národní strana práce (umírněně opoziční); postupně byl budován systém tzv. autoritativní demokracie, sílily snahy o totalitarizaci politického a veřejného života. Demokratické síly umlčovány demagogickou propagandou a státní mocí. Autoritativní formy vlády se prosadily zejm. na Slovensku (jediná legální strana HSĽS) a na Podkarpatské Rusi, jež získaly rozsáhlou autonomii. Republika (od 22. 11. 1938 nesla oficiální název Česko-Slovensko) se dostávala do hospodářského i politického područí Německa. Její trvání ukončila slovenská krize v březnu 1939: pražská československá vláda se 10. 3. pokusila mocí ustavit na Slovensku novou ústavní vládu; 13. 3. však jednal J. Tiso s A. Hitlerem a 14. 3. byl proklamována Slovenská republika. V noci na 15. 3. prezident E. Hácha a ministr zahraničních věcí F. Chvalkovský podepsali pod nátlakem v Berlíně souhlas s okupací českých zemí.

Související hesla