Drury Lane

, divadlo v Londýně; první ze čtyř budov otevřena 1663 T. Kiligrewem pod názvem Theatre Royal (kapacita 700 míst) pro soubor Služebníků králových; vyhořela v roce 1672. Nová stavba pro 2 000 diváků podle návrhu Ch. Wrena prosperovala od 1674, zejm. pod vedením Ch. Riche, který zde uváděl populární divadelní žánry. V letech 1742 – 76 zde působil slavný herec a režisér David Gerrick (od roku 1747 divadlo vedl). V letech 1791 – 94 přestavěno podle projektu H. Hollanda asi pro 3 500 diváků. Po dalším požáru otevřena 1812 nová budova podle návrhu B. Wyatta pro 3 000 diváků. Umělecky spjata s působením E. Keana, D. Lenoa, krátce i H. Irvinga a E. A. Terryové. Od 20. let scéna anglického a amerického muzikálu.

Ottův slovník naučný: Drury Lane

Drury-Lane [. lén], jedno z nejslavnějších a nejstarších divadel londýnských, ve čtvrti Westminsterské v ulici Bridge's Street. Povstalo za Jakuba I. z budovy určené pro kohoutí zápasy; Karel II. udělil k němu r. 1662 zvláštní výsadu Tomáši Killigrewovi. Herci tohoto divadla byli nazýváni »král. služebníky« a 10 z nich mělo titul »gentlemanů velké komory«. Bylo několikráte přestavováno: po požáru r. 1672 (otevřeno 1674), od stavitele Hollanda r. 1791 (otevř. r. 1794) a po požáru r. 1809 (otevř. r. 1812). Má krásné průčelí v dórském slohu, skvostný foyer a hlediště na 2800 diváků. Hrají se tam většinou jen dramata, tragédie, komédie a p. (zvláště Shakespeare), kdežto opera je skoro vyloučena. V DruryL. vystupovali nejproslulejší herci angličtí jako Garrick, Kemble, Kean, mezi řediteli jmenují se Fletwood, Green, Garrick, Sheridan.

Související hesla