Z Dubé Ladislav Berka

, český šlechtic. 1598 – 1608 moravský nejvyšší komorník, 1603 – 04 moravský zemský hejtman.