Dubnová ústava


1. tzv. Pillersdorfova ústava, vyhlášena 25. 4. 1848 pod vlivem vídeňské revoluce. První oktrojovaná ústava císařství rakouského. Platila pouze pro země rakouské, české, Dalmácii a Halič. Podle ústavy zákonodárná moc příslušela říšskému sněmu složenému ze senátu a poslanecké sněmovny, výkonná moc císaři a ministrům;
2. ústavní zákon z 2. 4. 1873, který zavedl přímé volby do říšské rady; omezena pravomoc zemských sněmů, počet poslanců se zvýšil z 203 na 353.

Související hesla