Dubois Pierre

, francouzský politický myslitel a publicista. Požadoval centralizaci vlády a podřízení církve světské moci. Odpůrce scholastiky Tomáše Akvinského.

Ottův slovník naučný: Dubois Pierre

Dubois [dyboá] Pierre, publicista franc. na konci XIII. a na zač. XIV. st. Byl od r. 1300 usazen v Coutances jako král. advokát a zabýval se horlivě záležitostmi veřejnými, podávaje o každé důležitější, obecně zajímavé otázce důkladné pamětní spisy Filipu Sličnému. Ač jinak byl synem své doby, zasluhuje zmínky pro své originální myšlénky, které novější doba uvedla na přetřes; Dubois již tehdy horlil proti světskému panství papežů, proti majetku církve a klášterů, proti coelibátu, navrhoval mezinárodní smírčí soud za prostředek proti válkám, řešil otázku ženskou atd. Vydány jsou: Summaria, brevis et compendiosa doctrina felicis expedicionis et abbreviationis guerrarum ac litium regni Francorum ve franc. výtahu v »Biblioth. de l'École des chartes« (2. řada, III.), De recuparatione Terrae sanctae naposledy v »Coll. des textes« (1891), menší rozpravy v »Notices et extraits de manuscrits« (XX., 2. díl. Srv. Renan, Hist. littér. de la France (XXVI.).