Dubrovník

, italsky Ragusa – přístav a lázeňské město v Chorvatsku na pobřeží Jaderského moře; 49 700 obyvatel (1991). Historické centrum obehnáno hradbami. – Dubrovník založen uprchlíky z Epidauru (dnešní Cavtat). Od 9. stol. do 1025 pod byzantskou správou, do roku 1358 jako městská republika pod benátskou správou, v letech 1358 – 1526 pod uherskou, 1526 – 1806 tureckou, 1815 – 1918 rakouskou, poté pod jugoslávskou svrchovaností. Významná obchodní metropole, vrchol obchodu v 15. stol., od 15. do 17. stol. významná i kulturně. Historické centrum je od roku 1979 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Související hesla