Dubská Irena

, česká filozofka, publicistka a esejistka. V letech 1957 – 69 navštívila řadu evropských zemí, 1963 – 64 byla na studijním pobytu v USA. V roce 1977 odešla s manželem Z. Mlynářem do Rakouska. Autorka monografií Auguste Comte a vytvoření sociologie (1960), K problematice tzv. kritické sociologie (1971), Vznik, vývoj a hlavní představitelé Frankfurtské školy (1973) aj.