Dubský Bedřich

, český archeolog (původně ředitel školy). Zasloužil se o poznání jihočeského pravěku.