Dubský Ivan

, český filozof. Od 60. let inklinuje k filozofické antropologii a k fenomenologii (M. Heidegger, J. Patočka). Hlavní spisy: Raná tvorba Marxe a Engelse, Hegels Arbeitsbegriff und die idealistische Dialektik (Hegelův pojem práce a idealistická dialektika), Svět, domov a cesta u Jana Patočky, Filozof Jan Patočka.