Dubští z Třebomyslic

, český šlechtický rod, původně vladycký, doložený z konce 15. stol. Rodové statky drželi původně na Prácheňsku. V 16. století byla založena významná větev na Moravě (Lysice); 1608 povýšeni do panského stavu. Rod vymřel po meči 1873.