Duc

, vévoda; nejvyšší francouzský šlechtický titul.