Důchod pozůstalých

, obligatorní, opakující se peněžité dávky důchodového zabezpečení; vdovský důchod, vdovecký důchod a sirotčí důchod.