Důchod starobní

, základní opakující se peněžitá obligatorní dávka důchodového zabezpečení, poskytovaná občanům ve stáří. Nárok na důchod starobní vzniká, pokud občan dosáhne potřebné doby zaměstnání (čekací doba) a dosáhne důchodového věku. Čekací doba činí zásadně 25 let a započítává se do ní nejen skutečně odpracovaná doba, ale i různé doby náhradní, stanovené zákonem. Důchod starobní je vyměřován z průměrného měsíčního výdělku, v procentním poměru závislém na době zaměstnání.

Související hesla