Důchodová inflace

, inflace, která je vyvolána růstem peněžních důchodů v podnicích, které neodpovídají reálnému růstu společenského produktu.

Související hesla