Důchodové zabezpečení

, důležitý a rozsáhlý úsek sociálního zabezpečení, v jehož rámci jsou občané zabezpečováni ve stáří, při invaliditě a při ztrátě živitele. Z důchodového zabezpečení se poskytují tyto dávky: důchody (starobní, invalidní, částečný invalidní, za výsluhu let, vdovský, vdovecký, sirotčí, manželky, sociální), zvýšení důchodu pro bezmocnost, výchovné k důchodům, příplatek k výchovnému a další dávky poskytované důchodcům (podpora při narození dítěte a pohřebné). Základní dávkou je důchod. Ostatní dávky jsou od důchodu odvozeny a nelze je poskytovat samostatně. Nároky na ně jsou tedy odvozeny od nároku na důchod. S výjimkou sociálního důchodu jsou všechny dávky důchodového zabezpečení obligatorní. V souvislosti s realizací sociální reformy prochází i oblast důchodového zabezpečení rozsáhlými změnami. Postupně se přechází od systému důchodového zabezpečení k systému důchodového pojištění.

Související hesla