Důchody

, peněžní nebo naturální příjmy, jež v daném časovém úseku získávají ekonomické subjekty (fyzické i právnické osoby) na základě svého ekonomického působení nebo vzhledem ke svému postavení ve společenských procesech. Rozlišují se důchody primární, jež získávají osoby za své výkony v ekonomické sféře, a důchody odvozené, transfery, jež se získávají bez takového konání (sociální důchody, penze, podpory). Důchod nominální je vyjádřen v běžných cenách daného období, důchod reálný je vyjádřen v cenách zvoleného základního referenčního období. Viz též důchodové zabezpečení.

Související hesla