Duchovní hry

, liturgická dramata pěstovaná od prvních dob křesťanství, která čerpala náměty z evangelia, ze života a utrpení Krista a z legend o světcích.

Související hesla