Duchovní lyrika

, básnické skladby písňového nebo recitativního charakteru s náboženským obsahem; vznikaly z původního církevního hymnu. Psána latinsky i v národních jazycích (Hospodine, pomiluj ny, Ostrovská píseň); největší rozkvět v období gotiky a baroka.

Související hesla